Zabezpečovací systémy

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), označována také jako elektronický zabezpečovací systém nebo nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) : 

Elektronické zabezpečovací systémy slouží k zabránění odcizení, zničení či poškození majetku. Investujete tak do ochrany majetku a tedy vašeho bezpečí. EZS instalujeme do bytů či rodinných domů, chat, ale i kanceláří a rozsáhlých objektů.
Systém se liší především způsobem detekce narušitele a upozornění o narušení chráněného prostoru, ovládáním a způsobem monitorování atd. Námi dodávané systémy umožňují dálkové ovládání mobilní aplikací, sms, či voláním. Tyto systémy umožňují dálkové programování přes internet (při problému odpadne nutnost výjezdu technika).

Základním prvkem jsou detektory, které jsou rozmístěny v hlídaném objektu a reagují aktivací při narušení (otevření, pohyb, rozbití) a to tak, že tuto informaci předají řídící ústředně EZS, která ji následně zpracuje. Nejčastěji používané detektory jsou:

 • PIR detektor reagující na pohyb. Před odesláním poplachového signálu je provedena analýza. Pokud i ta je kladná, je signál odeslán do ústředny.
 • PIR+kam - Detektor, který do ústředny odešle signál, ale i obrázek z připojené kamery, která na podnět pohybového detektoru začne snímat střežený prostor.
 • Dvouzónový PIR - Detektor s dvěma detektory pohybu.Slouží v oblastech rozlišit narušení zvířetem nebo člověkem. Pro odeslání signálu musí být narušeny obě hlídané zóny.
 • Magnetické detektory - Reagují po rozepnutí, přerušení smyčky odesláním signálu do ústředny, instalují se na dveře, okna, garážová vrata apod.
 • Infra závora - Infra závorou můžeme sledovat osoby, automobily nebo různé předměty, které přerušily světelný paprsek mezi vysílačem a přijímačem. Tento paprsek není vidět a proto závoru můžeme použít k hlídání různých předmětů.
 • Požární hlásič - reaguje na změnu teploty a kouř. Tato funkce je zapnutá i při odstřežení objektu.
 • Detektory plynu - Reagují na obsah určité látky v ovzduší. Reakce stejné jako u hlásiče požáru. Detektor úniku CO chrání před nebezpečným oxidem uhelnatým.
 • Tísňové hlásiče - Reagují na povel obsluhy, která se dostane do tísně bezpečnostní, nebo zdravotní
 • Detektory prostředí - hlídají zaplavení, teplotu, či vlhkost.

Jednou z nejdůležitějších funkcí zabezpečovacího systému je poplachový výstup, například :

 • Siréna - akusticky nebo i opticky hlásí poplach. Používíme vnitřní a venkovní
 • GSM komunikátor - zajistí poplachové volání a sms
 • Telefonní komunikátor - zajistí volání a přenos poplachu na PCO
 • Radiový vysílač - zajistí přenos všech informací na PCO.
 • GPRS vysílač - komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy.
 • Zamlžovací systém - vytvoří hustou mlhu a zabrání tak pachateli v orientaci

Ovládání zabezpečovacích zařízení jsou :

 • Klávesnice a čtečky, čipy, karty
 • Bezdrátové ovladače
 • Univerzální vysílače - do auta či motorky
 • Mobilní aplikace pro chytré telefony a počítače
 • SMS ovládání a volání (tzv. plechová huba ;-) )


Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru a zahoření. Signály z různých hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je buďto zajištěna stálá obsluha, která v případě signálu požáru má určitou dobu na prověření skutečného požáru nebo je EPS připojena pomocí ZDP (zařízení dálkového přenosu) na pult požární ochrany. Ihned po nahlášení požáru tedy vyjíždí příslušný požární útvar k zásahu.

Základní funkce ústředny EPS

 • monitorování všech prvků sytému
 • vyhodnocování signalizace prvků na smyčkách
 • monitorování a ovládání připojených zařízení (požární klapky, nucené větrání, SHZ)
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS (PROVOZ - PORUCHA - POŽÁR)
 • signalizace požáru (JEDNOSTUPŇOVÁ - DVOUSTUPŇOVÁ)
 • napájení celého systému EPS certifikovanými zdroji
 • vysílání informací do přenosových zařízení ZDP atd.

Hlásiče požáru a technologických informací:

 • Tlačítkové hlásiče slouží k okamžitému vyvolání poplachu při zpozorování ohně či kouře (lidský činitel)
 • Automatické hlásiče reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru

Signalizace požáru

Při poplachu je okolí varováno spuštěním sirén či hlášením z evakuačního rozhlasu - nouzového zvukového systému (NZS).

Signalizace může být doplněna stroboskopickými majáky pro upozornění osob s poruchou sluchu nebo v prostorách s velkým hlukovým zatížením.

Signalizaci je možné nastavit tak, aby byl poplach vyhlášen nejdříve v úseku s požárem, kvůli zamezení paniky v nezasažené části objektu a včasné evakuaci osob z postižené oblasti.