Servis a údržba systémů

Funkčnost zabezpečovacího a podobného systému je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna jeho maximální spolehlivost. Dle platných norem je interval mezi jednotlivými zkouškami 1 rok. V případě požární signalizace i častěji.

Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu záložních akumulátorů, napájecích zdrojů, vyčištění detektorů a kouřových požárních detektorů, kontrola funkčnosti sirén, telefonních a GSM komunikátorů a všech přenosových zařízení včetně kontroly funkce do míst s trvalou obsluhou.

Pravidelnou kontrolou Vašeho systému se vyvarujete planým poplachům.​

Neméně důležité jsou však i ostatní poskytované služby. Především pohotový servisní zásah pro odstranění případné poruchy, ale také rychlé řešení požadavků zákazníka .
Toto vše by samozřejmě nebylo možné bez odpovídajícího technického zázemí, dostatku náhradních dílů a kvalifikovaného servisního zásahu, kterým naše společnost disponuje.

Pro své zákazníky jsme zavedli systém "paušálního smluvního servisu", který jim zajišťuje bezstarostnost při provozu zabezpečovacího systému.

Smyslem péče je zajistit zákazníkovi za minimální paušální poplatek především následující služby:

  • dálková správa systému

  • odstranění případné poruchy ve sjednané časové lhůtě

  • zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy

  • provádění oprav výměnným způsobem

  • poradenskou činnost

V případě takto uzavřené smlouvy má náš zákazník jistotu časově garantovaného servisu a dalších výhod.

Servis provádíme i pro naše zákazníky kteří s naší společností nemají uzavřenu servisní smlouvu. V tomto případě se lhůty a dodací podmínky řídí platným obchodním zákoníkem. Jelikož je zařízení EZS důležité pro ochranu Vás a Vašich majetků důrazně doporučujeme takovou smlouvu z naší společností uzavřenu. Děkujeme za pochopení.


Objednávka servisních služeb

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Upozornění - objednávka servisu do 24 a 48 hodin je zpoplatněna paušálním příplatkem dle aktuálního ceníku !