Příčiny planých poplachů EZS

31.08.2021

Jedná se o nepříjemnost, jež ztěžuje provoz těchto zařízení a zvyšuje náklady na ostrahu.

Proto vám zde předkládáme rámcový výčet nejčastějších důvodů planých poplachů :

  1. Možný pohyb zvířat (hlodavci, kuny, ptáci), ale také možnost výskytu hmyzu, jenž se dostane na čidlo, nebo do něj. --------- VYSOKÁ PRAVDĚPODOBNOST !!
  2. Průvan je velkým nepřítelem senzorů, proto vždy kontrolujte, zda jsou při aktivaci zabezpečení zavřená okna a dveře. --------- ZNAČNÁ PRAVDĚPODOBNOST !!
  3. PIR systémy mohou být ovlivněny náhlou změnou teploty v místnosti vyvolané klimatizací nebo rychlým vytopením. Neměly by proto být nasměrovány na zdroj tepelného záření. ----- MOŽNÁ PRAVDĚPODOBNOST !!
  4. Elektromagnetické rušení - Všechna elektrická zařízení mohou být, ať záměrně nebo z nedbalosti, zdrojem elektromagnetického rušení, které může ovlivnit provoz zařízení poplachového zabezpečovacího systému. Toto rušení může do zařízení vnikat prostřednictvím napájecích nebo signálních vedení, popřípadě mohou tato vedení působit jako antény pro vyzařované rušení. -------- MALÁ PRAVDĚPODOBNOST !!
  5. Znečištění detektorů: Pavučiny, Prach, Barva (malování objektu) ------ ZNAČNÁ PRAVDĚPODOBNOST !!

V případě výskytu planých poplachů se na nás neváhejte obrátit. Konzultaci a radu nabízíme telefonicky zdarma.

Váš ELECTRONIC ALFA, s.r.o